onsdag, november 09, 2005

Som om Google inte var bra redan innan

Om man använder Flock eller Firefox (och antagligen Mozilla) så kan man använda utökningen CustomizeGoogle för att göra Google ännu trevligare. Med den kan man exempelvis ta bort reklamen från svarssidorna, filtrera bort svar från sidor som man vet inte är något att ha, få bildsökningen att länka direkt till själva bilderna istället för att gå via Googles mellansida och annat trevligt.

technorati tags: , , , , ,

Inga kommentarer: