torsdag, mars 01, 2007

Nr 31: Svenska Naturskyddsföreningen: Naturen till din tjänst (årsbok 2007)

Årets upplaga av SNFs årsbok fokuserar på begreppet "ekosystemstjänster" och hur det kan användas för att värdera tjänster som naturen gör åt oss och som vi inte klarar oss utan. Ett exempel på en sådan tjänst som vi normalt inte tänker på att naturen sköter åt oss men som vi samtidigt har svårt både att klara oss utan och att utföra själva är pollinering. Det går åt rätt många personer med penslar på en rapsåker för att utföra det arbete som några bisamhällen och alla andra insekter kan göra.

Genom att räkna ut vad det skulle kosta att ersätta de här tjänsterna kan man få fram en prislapp på det arbete naturen utför åt oss, och med hjälp av den kan man beräkna hur stor kostnad förstörd miljö på grund av exploateringar kostar, och jämföra det med de planerade intäkterna för projektet.

Boken består av ett antal olika artiklar som sönderfaller i tre olika typer. Ett antal handlar om begreppet ekosystemtjänster ur olika vinklar. Andra handlar om olika miljövårdande projekt på gräsrotsnivå, allt från kräftfiskevård i Sverige till ekologiska kooperativ i Brasilien. Slutligen finns det ett antal presentationer av personer som är drivande i olika miljöfrågor.

Som det mesta som SNF producerar är texten både välskriven, lärorik och inspirerande. Om du inte redan är medlem i SNF, se till att bli det!

Svenska Naturskyddsföreningen: Naturen till din tjänst (årsbok 2007)
Svenska Naturskyddsföreningen, 2007
Redaktör: Mats Hellmark
160 sidor
ISBN: 9155820077
ISSN: 14010054Läsutmaning för 2007
Hundra böcker totalt: 31 (varav 10 serieböcker)
Fem pjäser: William Shakespeare: Twelfth Night, or What You Will Sophokles: Elektra
Fem nobelpristagare: Orhan Pamuk: Snö Isaac Bashevis Singer: Shosha André Gide: Isabelle
Två böcker på andra språk än svenska och engelska:
Fem böcker utgivna 2007:
Fem böcker inte från Sverige/USA/UK: Yasunari Kawabata: Snöns rike (Japan) Orhan Pamuk: Snö (Turkiet) Sophokles: Elektra (Grekland) André Gide: Isabelle (Frankrike)
Fem böcker från Japan: Yasunari Kawabata: Snöns rike

Läst under 2007:
Nr 1-10
Nr 11-20
Nr 21-30
31: Svenska Naturskyddsföreningen: Naturen till din tjänst (årsbok 2007)

Andra bloggar om: , , , , ,
Technorati Technorati tags: , , , , ,

Inga kommentarer: