måndag, april 02, 2007

"Ofrånkomligt att utomstående drabbas"

JO har just rapporterat att de inte finner någon anledning till kritik av hur tillslaget mot The Pirate Bay hanterats eftersom det enligt JO är "ofrånkomligt att utomstående drabbas i brottsutredningar". Enligt Copyriot så skulle rättegång ursprungligen hållas i december förra året, men har i sista minuten skjutits upp ett halvår. Under tiden behåller man alla beslagtagna servrar.

Detta är löjeväckande. Jag kan, om jag kisar lite, svälja att polisen beslagtar servrar på lösa boliner när en part i målet skriker högljutt om det. Det jag har svårare för är hur man kan motivera att man fortfarande snart ett år senare sitter kvar med samma servrar i beslag. En server är inte bevismaterial på samma sätt som det mesta annat.

Det intressanta på servern är inte servern i sig utan det som finns på dess hårddisk. Det är informationen där som kan säga någonting till utredarna. Själva datorn är ointressant. Att kopiera en hårddisk är en skitsak, och borde vara det första man gör efter beslaget. Man måste rimligen göra det innan man börjar med själva undersökningen av datat i vilket fall, för att inte riskera att tappa bort någon information av misstag. När man gjort det så kan man lämna tillbaka datorn igen, för då har man en kopia av allt väsentligt.

Man skulle möjligen kunna hävda att polisen kan ha intresse av att försöka återskapa information från diskarna som servrarnas ägare har försökt ta bort. Det skulle i så fall kräva att man göra lågnivåanalys på just de diskarna och inte på några kopior. Om man vill hävda det så må det väl vara hänt, men säg i så fall det. Och i vilket fall så räcker det med att skruva ut hårddiskarna ur de beslagtagna datorerna och sedan lämna tillbaka resten.

Som det hanteras nu är det svårt att se någon annan motivation än antingen grov inkompetens eller medvetet förhalande. Jag gissar att man helt enkelt håller i servrarna så länge som möjligt för att slippa lämna tillbaka dem under deras ekonomiska livslängd, i hopp om att kunna tillfoga The Pirate Bay åtminstone lite ekonomisk skada, i brist på något vettigt case.

Det ska bli spännande att se vad rätten säger framöver.

Andra bloggar om: , , ,
Technorati Technorati tags: , , ,