söndag, februari 17, 2008

Library Lovers: dagens stolpskott

Via Bokmania hittar jag till kampanjen Library Lovers (även nämnd i SvD) som vill lyfta fram bibliotekens roll och säger att "Sverige behöver en nationell bibliotekspolitik".

Det är ju gott och väl, men hur tänkte man när man skapade kampanjen? Ett par nyckelord ur citatet ovan är "Sverige" och "nationell". När jag kollar i SAOL hittar jag vare sig "library" eller "lovers" (det närmaste är "libration" och "loven"). Jag hittar inte heller något på sajten om att det skulle handla om marknadsföring av svenska bibliotek till utlandet, så varför kan man inte se till att skaffa sig en kampanjslogan som är på det språk som talas i det land man befinner sig i? Kampanjen är gjord av svenskar, för svenskar. Vad är det då för fel på att faktiskt använda svenska? Det hade inte varit svårt att hitta på något allittererande slagord på svenska som fyller samma syfte ("biblioteksbästis", "bibblan är ball").

[Vidarebefordrat till Library Lovers kontaktadress.]

Andra bloggar om: , , , ,
Technorati Technorati tags: , , , ,

2 kommentarer:

Ivana Eklund sa...

Det har du helt rätt i, tänkte inte på det. Man är så van vid att engelskan tränger undan svenskan, så man inte alltid reagerar. Bra att du har gjort det.

Hans Persson sa...

Jag fick en kommentar via epost från Peter Axelsson, informationschef för Svensk Biblioteksförening:

Hej Hans!

Tack för ditt mail. Kampanjens slogan är “Sverige behöver en nationell bibliotekspolitik” som vi har kompletterat med ett Library Lovers-hjärta.

Man får så klart tycka vad man vill om ett uttryck som Library Lovers. Men vad man än tycker så är kampanjen viktig. Fakta är att Sverige är det enda land i Norden som inte har någon nationell bibliotekspolitik. Avsaknaden av ett samlat politiskt intresse för biblioteken har lett till en alarmerande situation. 400 folkbibliotek har lagts ned, 450 000 elever saknar rejäla skolbibliotek. Besökarna blir färre, boklånen minskar och läsförståelsen sjunker. Den kampanj vi nu lanserar syftar till att få till stånd en nationell bibliotekspolitik som bidrar till kunskapssamhällets utveckling. Kärva budskap och skarpa krav presenteras i kampanjen på ett kärleksfullt sätt och med glimten i ögat.

Att ha ett rikt svenskt språk och att värna det står självklart inte på något sätt i strid med att också använda andra språk och språkliga uttryck. Bibliotek är inte heller platser för enbart det svenska språket eller svensk kultur. Däremot är det självklart att biblioteken har stor betydelse för läsning, läsförståelse och språkutveckling. Något som Svensk Biblioteksförening i många sammanhang utvecklar, bl a i vårt remissvar över "Mål i mun; förslag till handlingsprogram för svenska språket" och "Förslag till svensk Unescostrategi".

Vänliga hälsningar

Peter Axelsson