torsdag, mars 06, 2008

2008-31: Katarina Juvander: Linköpings slott - en 900-årig historia

Trots att jag har bott i Linköping i fyrtio år så vet jag egentligen inte speciellt mycket om slottet. Det ligger ganska centralt mitt emot domkyrkan men är trots det ganska anonymt, inklämt mellan träd och bakom staket.

Efter att ha läst den här boken vet jag att jag inte är ensam om att ha förbisett Linköpings slott. I många böcker om äldre svenska byggnader nämns det inte alls, trots att det på senare tid visat sig att det faktiskt är en av Sveriges allra äldsta bevarade profana byggnader. Som så många andra slott så har det genom åren tjänat många syften. Från ett ursprung som biskopsgård i början på 1100-talet har det sedan använts som kungligt slott, fängelse, förråd, kontor och nu som bostad för landshövdingen.

Boken är lättsamt skriven för en intresserad icke-historiker och innehåller en hel del bilder, både från det nutida slottet och hur det har sett ut tidigare. Det finns också en del kartor och skisser över hur man tror att slottet vuxit fram genom århundradena. Som de flesta gamla hus har det byggts om och till ett otal gånger innan det nått sin nuvarande utformning. På senare år har slottet också genomgått flera renoveringar enligt olika tidsperioders uppfattningar om hur man ska renovera historiska byggnader. Den nuvarande fasaden är i klassicistisk stil med slottets utseende efter renoveringen 1806 som förebild. Vid tidigare renoveringar tillfördes diverse ornament i renässans- och vasastil som senare tagits bort igen för att få det nuvarande utseendet.

Katarina Juvander: Linköpings slott - en 900-årig historia
Statens fastighetsverk & Länsstyrelsen Östergötland, 2006
164 sidor
ISBN: 9186670271

Köp boken från Bokus så får jag lite provision.
Läs mer om boken på bokrecension.se.

Andra bloggar om: , , , , , ,
Technorati Technorati tags: , , , , , ,
intressant.se

1 kommentar:

Maria sa...

Landshövdingen brukar skryta med att han bor i Sveriges äldsta landshövdings bostad när han träffar sina kollegor. :-)