fredag, mars 14, 2008

DNs förvirrade språkbruk

I och med internets intåg har behovet uppstått att tala om "mail" och "(web) site". Inga riktigt bra ord har framkommit på svenska utan man har oftast använt de engelska rakt av. På senare tid ofta med stavningarna "mejl" och "sajt".

Man skulle naturligtvis kunna använda det svenska ordet "brev" som betyder detsamma som det engelska "mail", men då framgår inte att det är elektronisk post man talar om, och man blir ofta tvungen att skriva just "elektroniskt brev" eller någon annan variant på bestämning. När man vill ha ett verb blir det ännu svårare. De flesta studsar nog till om man skriver "breva", och det saknar dessutom också information om att det är elektronisk post man talar om.

Alltså har svenskarna använt den gamla goda metoden att låna in ett utländskt ord som redan har en motsvarighet i svenska, men i en ny och mer begränsad betydelse. "mail" och "mejl" på svenska betyder elektronisk post från början; det kan inte handla om vanliga pappersbrev.

Så långt allt väl. Jag använder själv "mejl" och "sajt" eftersom jag tycker att det är bra när ord som används på svenska faktiskt anpassas till svenska stavningsmönster.

Jag blev däremot lite förvånad över DNs rubrik "Fajt om klagomål mot Ryanair". Det engelska ordet "fight" bör onekligen bli "fajt" om man ska återlåna det till svenska, men här förstår jag inte poängen. Om man nu vill vara mån om att hålla sig till svenska, vad är det då för fel på exempelvis "strid"? Här handlar det inte om något nytt koncept som saknar motsvarighet på svenska, så varför inte ta något av de ord som redan (sedan hundratals år) finns i svenskan?

Andra bloggar om: , ,
Technorati Technorati tags: , ,

3 kommentarer:

Ika sa...

Men har inte fajt redan använts ett tag på svenska? Tänker t.ex. på verbet fajtas, det känns inte som nå¨got pinfärskt nyord längre.

Breva är faktiskt ett verbform jag är bekant med - den formen användes nämligen som en förkortning av brevväxla när jag under 90-talet ägnade mig åt denna sysselsättning. kan inte komma ihåg om jag någonsin har använt den i samtal, men det var vanligt just i brev.

Jonas sa...

Det är sällan som man menar ett pappersbrev när man säger "jag skickar dokumentet till dig" eller "jag skickar inbjudan ikväll" men folk är så vana att höra mejl och mejla att de blir alldeles ställda ibland om man använder andra ord. Jag tror att mejl och e-post/e-brev kommer att med tiden ha samma status som printer och skrivare; bägge uttrycken finns och används ungefär lika mycket.

Ingen som minns kampanjen "Vi tar fajten"?

Den är något död nu, eftersom jag inte underhåller den längre, men min svengelska ordlista är fortfarande aktuell; http://www.muorji.se/ordlista.html

L sa...

Skulle inte språket bli väldigt utarmat om man skulle ta bort allt som inte är "ren" svenska...?! precis som med befolkningen.