söndag, april 20, 2008

2008-41: Adam Roberts: Salt

Den här boken hade jag svårt för, även om den inte är illa skriven och egentligen intressant. Redan från början får man intrycket av att den som berättar historien är en opålitlig berättare, och det intrycket bekräftas rätt snart. Det är två personer som alternerar berättandet, och de kommer från olika fraktioner av de människor som skickats ut på ett långfärdsrymdskepp för att kolonisera planeten Salt.

Den ena gruppen är strikt kristna och formellt hierarkiskt organiserade och framstår i mångt och mycket som en nidbild av dagens allt mer fundamentalistiska USA. Den andra gruppen är helt anarkistiska individualister som porträtteras ungefär som den idealbild som många amerikaner har av sitt land men som egentligen är en bra bit bort. Den här gruppen beskrivs i allmänhet på ett klart mer positivt sätt, även om jag inte tror att det är meningen.

Det huvudsakliga problemet med boken är att den i första hand är en gigantisk infodump, komplett med ett "as you know..."-avsnitt. Det som berättas är planeten Salts utseende, uppbyggna och kolonisation. Detta görs genom ögonen på de två berättarna med olika åsikter om det mesta. Det finns en konflikt som bygger på deras skillnader: under resan har ett antal av de kvinnliga anarkisterna blivit med barn av religiösa fäder. Problemen kommer av att anarkisterna anser att det är upp till modern att bestämma över barnen medan de religiösa försöker kräva fädernas rätt till sina barn. Problemen uppstår när de utsträcker den rätten till att kidnappa barnen med våld.

Trots att det här på pappret framstår som en intressant konflikt så lyckas inte presentationen av den. De två personerna som berättar händelserna är inte direkt drabbade och deras känslomässiga engagemang i det hela är inte speciellt stort -- de har fullt upp med att skriva läsaren på näsan hur rätt just deras synsätt är. De personer som faktiskt är direkt inblandade i det hela, mödrar, fäder och barn, får man inte stifta personlig bekantskap med och det gör att hela berättelsen mer känns som ett filosofiskt experiment än en roman. Tyvärr, för det är ett lovande koncept.

Adam Roberts är en av hedersgästerna på årets nationella science fiction- och fantasykongress. Kom dit och diskutera boken med honom personligen!

Adam Roberts: Salt
Gollancz, 2000
248 sidor
ISBN: 185798787X
ISBN13: 9781857987874

Köp boken från Bokus så får jag lite provision.
Läs mer om boken på bokrecension.se.

Andra bloggar om: , , , , ,
Technorati Technorati tags: , , , , ,

Inga kommentarer: