måndag, april 21, 2008

2008-42: George Monbiot: Samtyckets tidsålder

Den här boken har undertiteln "Manifest för en ny världsordning" och det beskriver också innehållet rätt bra. Situationen i världen i dag är att en stor del av pengarna finns hos en väldigt liten del av befolkningen. Monbiot börjar med att gå igenom de internationella institutioner som finns (FN, Världsbanken, Internationella valutafonden, etc). Han förklarar hur de är uppbyggda och hur de styrs, och passar även på att visa varför de här organisationerna hela tiden arbetar för de rika och inte kommer att kunna reformeras. I FN ligger makten hos säkerhetsrådet. De fem permanenta medlemmarna har veto mot alla förändringar, och därmed kommer inga förändringar som inte gynnar dem att kunna drivas igenom. IMF och Världbanken har liknande problem i det att rösterna som styr organisationerna fördelas strikt efter hur mycket länder betalar till driften. För att förändra något så krävs 85% majoritet och de rika ländernas bidrag står naturligtvis för långt mer än 15%. I själva verket står USA ensamt för mer än 15%, och kan därmed ensamt blockera alla förslag som inte gynnar landet.

Efter att ha plockat fram problemen med de existerande organisationerna börjar Monbiot skissa på hur en bättre situation -- ett världsparlament -- skulle kunna se ut, och lägger till sist fram ett förslag för hur något sådant skulle kunna införas från grunden, utan stöd från existerande organisationer, och hur det nya parlamentet skulle kunna skapa sig ett inflytande.

Presenterat så här låter det mesta vettigt och möjligt, men jag tror att världsparlamentet som skisseras kommer att stanna på idéstadiet som alla andra utopier. Boken är dock intressant i alla fall tack vare presentationerna av de existerande organisationerna och deras problem.

George Monbiot: Samtyckets tidsålder (The Age of Consent)
Ordfront, 2005 (originalet 2003)
Översättning: Margareta Eklöf
233 sidor
ISBN: 9170371393
ISBN13: 9789170371394

Köp boken från Bokus så får jag lite provision.
Läs mer om boken på bokrecension.se.

Andra bloggar om: , , , , ,
Technorati Technorati tags: , , , , ,

Inga kommentarer: