torsdag, april 24, 2008

Även böcker kan kopieras

I artikeln Den digitala malströmmen upptäcker Thomas Götselius på DN att det numer även figurerar böcker i fildelningsnätverken. Upprinnelsen till upptäckten verkar vara sammanslagningen av Kungliga Biblioteket och Statens Ljud- och Bildarkiv.

När man går från en arkivkultur där böcker lagras i dammiga förråd som man kan gå till och läsa dem till att digitalisera böckerna så blir det också naturligt för de som vill komma åt det arkiverade materialet att kräva att det ska finnas tillgängliga på nätet.
Men därmed kommer arkivens och bibliotekens traditionella öppenhetsprincip i konflikt med upphovsrätten. För när ett "lån" innebär att man kopierar verket - och det gör man oundvikligen i en digital miljö - är varje låntagare en potentiell bokpirat. Att hålla piraterna borta genom nyinrättade arkivspärrar är emellertid inget alternativ, för då schackrar man med den öppenhetsprincip som från början motiverade uppbyggnaden av mediearkivet.

Så har den kniviga fildelningfrågan till sist blivit en angelägenhet även för skriftkulturen. Och det är bra. För vad fildelningsdebatten behöver är inte mer lagstiftning utan mera eftertanke, större historiskt siktdjup, skarpare teoretisering.Trots att det första intrycket är en nyvaknad konservativ som missat att scannade böcker piratdistribuerats på nätet i åtskilliga år så är artikeln som synes mer insiktsfull än så och ropar inte på några förbud.

Frågan är inte hur vi kan upprätthålla den hittillsvarande upphovsrätten utan vad som ska ersätta den i en tidsålder där det naturliga är att kopiera information, inte att låna den.

Andra bloggar om: , , , , , , , ,
Technorati Technorati tags: , , , , , , , ,
intressant.se

Inga kommentarer: