torsdag, maj 15, 2008

2008-51: Dénis Lindbohm: Edens nyckel

En ny rymdmotor framställs och den är till att börja med svår att styra; man vet inte var man hamnar. Den som först kommer på det efter ett tags experimenterande med obemannade skepp tar ett skepp och försvinner och återkommer långt senare för att sedan försvinna igen.

En som följer efter då han lyckas inse hur navigationen fungerar finner vad som tycks vara en paradisisk planet, men samtidigt är de väldigt oförstående inför hans önskan att definiera sig som en jordmänniska och kanske rent av åka tillbaka på besök någon gång. Varför bry sig alls om ett sämre samhälle?

Invånarna på den nya planeten tycks nästan kväljande välvilliga, och mycket riktigt har de också en dold agenda. Den grundläggande frågeställningen kan sägas vara om det är tillåtet att hjälpa någon mot deras vilja om det är till gagn för dem, och för den delen vad innebär "hjälpa" egentligen?

Jag tycker inte att boken ger något riktigt svar på frågan; det känns som om den hattar fram och tillbaka. Tyvärr tycker jag också att den var sämre skriven än tidigare Lindbohm-böcker jag läst. Språket känns tidvis påfallande gammalmodigt.

Dénis Lindbohm: Edens nyckel
Delta, 1982
152 sidor
ISBN: 9172283025

Andra bloggar om: , , , , ,
Technorati Technorati tags: , , , , ,

Inga kommentarer: