fredag, augusti 22, 2008

Jerry Määttä: Science fiction i Sverige 1950-1968: En bibliografi


Den här bibliografin över science fiction på svenska utarbetades parallellt med att Jerry Määttä skrev sin doktorsavhandling Raketsommar, och nu har även bibliografin kommit i tryck.

Standardverket för sf-bibliografer i Sverige har länge varit Sam J. Lundwalls Bibliografi över science fiction och fantasy 1741-1996 (och dess tidigare utgåvor) och den kommer att fortsätta att vara relevant eftersom Määttä bara täcker 1950-1968. Den perioden täcker han däremot rätt grundligt, men också med en annan inriktning än Lundwall.

I Lundwalls bibliografi listas alla verk som med lite god vilja kan sägas vara science fiction (eller fantasy, vilket Lundwall tar upp men Määttä utelämnar). Määttä däremot har en strikt definition av vad som är relevant och inte:
Den novologiska definitionen

Science fiction är en form av skönlitteratur som skildrar en ofta till framtiden förlagd fiktionsvärld som på en eller flera för berättelsen och dess litterära gestalter avgörande punkter - nova - avviker från författarens samtidda värld, och där avvikelserna, som företrädesvis är baserade på någon form av teknisk, naturvetenskaplig eller pseudovetenskaplig spekulation (men där human- och samhällsvetenskaplig spekulation också förekommer), vanligen ger sken av att vara någorlunda trovärdiga och inte vilar på explicit övernaturliga förklaringsgrunder.

[...]

Den paratextuella definitionen

Science fiction är en form av skönlitteratur som utgör en egen marknadskategori på bokmarknaden, identifierbar dels (A) genom på den enskilda publikationens omslag befintliga paratextuella genremarkörer såsom (1) genrebeteckningen science fiction eller en erkänd variant därav, (2) ett serienamn, en seriesymbol eller ett förlagsnamn som starkt förknippas med genren, (3) ofta grälla illustrationer med uppenbar koppling till genrens megatext, (4) en titel som i någon mån anknyter till genrens megatext och (5) ett författarnamn som för genrens läsare är omedelbart igenkännbart som ett namn på en sf-författare, dels (B) genom att verken ofta distribuerats i de populära kretsloppen och ansetts utgöra en form av populärlitteratur, med allt vad det innebär av sällsynta anmälningar i ansedda dagstidningar och litteraturtidskrifter, mycket sparsamma omnämnanden i litteraturhistoriska, icke-genresprcifika översiktsverk samt att de försetts med särskilda avdelningar i bokhandeln och på bibliotek.

Med hjälp av denna definition kan man skilja på de verk som publicerats som en del av marknadskategorin science fiction - kategoriserad science fiction - och de verk som visserligen inte marknadsförts som science fiction, men som ändå kan anses tillhöra genren eftersom de faller uder den novologiska definitionen och ofta uppvisar släktskap med genrens megatext - okategoriserad science fiction.


Bibliografin består av ett antal olika delar. Till att börja med listas all kategoriserad science fiction som gavs ut under den aktuella perioden i kronologisk ordning komplett med noggrann information om alla volymerna (162 titlar), följt av en kronologisk lista på okategoriserad science fiction under samma period (215 titlar).

Efter detta följer en lista på recensioner och artiklar i 16 av de största dagstidningarna under perioden, återigen uppdelad på kategoriserad sf (cirka 330 poster, sorterade kronologiskt) och okategoriserad sf (cirka 120 poster, grupperade kring några utvalda verk).

Nästa stora avdelning är en komplett genomgång av innehållet i de två sciencefictiontidskrifterna Häpna! och Galaxy som utkom under perioden. Detta har gjorts tidigare av Leif Andersson och Bertil Mårtensson i olika fansin och av mig på webben. Uppställningen här skiljer sig från tidigare register genom att den listar innehållet i varje nummer i tur och ordning istället för per författare. Mer användbart för den som vill se utvecklingen av genren men mindre praktiskt för den som vill hitta alla texter av en viss författare. Tidskriftsavdelningen avslutas med en lista på alla större fansin som utgavs under perioden.

Det hela avrundas med en litteraturförteckning och ett personregister, så den som vill veta allt om en viss författare och inte bryr sig om kronologin kan fortfarande hitta rätt information, men med lite mer arbete än i tidigare bibliografier.

Den här bibliografin ger ett mycket genomarbetat intryck (även om jag hittills bara bläddrat och slumpläst, inte använt den på allvar), men för den som snabbt vill slå upp saker kan det kronologiska upplägget sätta käppar i hjulet. Att boken är konstruerad så gör å andra sidan att den kan användas för fler former av studier än ett rent alfabetiskt upplägg skulle göra. För den som är intresserad av den period när science fiction i bokform först introducerades i Sverige så är den här boken ett värdefullt tillskott till Lundwalls bibliografi.

Jerry Määttä: Science fiction i Sverige 1950-1968: En bibliografi
Avdelningen för litteratursociologi, Uppsala Universitet, 2008
161 sidor
ISBN: 9185178411

Andra bloggar om: , , , , , , , , ,
Technorati Technorati tags: , , , , , , , , ,
intressant.se

Inga kommentarer: