onsdag, september 03, 2008

2008-85: Thåström: TXTR

TXTR innehåller alla låttexter Thåström skrivit under de första 30 åren av sin karriär: Ebba Grön, Rymdimperiet, Imperiet, Peace Love & Pitbulls, Thåström, och Sällskapet (samt ett par åt andra artister).

Texterna presenteras i kronologisk ordning som de kommit ut på skiva. Det är ingen tvekan om att man kan se hur Thåström utvecklats som textmakare. De första texterna åt Ebba Grön är kanske inte speciellt eleganta, men de kommer ur hjärtat. De tidiga texterna är ofta politiska och handlar om vardagen i förorten, helt osminkat. Ungt och argt, utan krusiduller.

När Ebba Grön lades ner gick tre av fyra medlemmar vidare och bildade Rymdimperiet (som snart bytte namn till Imperiet). Till stor del är Imperiet-texterna rätt lika de från Ebba-perioden, även om man kan se en lite större andel lite mer konventionella sånger om kärlek.

Texterna från Peace Love & Pitbulls är i allmänhet konstigare, inte lika berättande som de tidigare. De är också på engelska och, tycker jag, saknar den närhet som de tidigare har.

De texter som är från Thåströms soloprojekt skiljer sig mer åt inbördes än de övriga grupperna, men de har också tillkommit över en längre period än de övriga. De tidiga liknar Ebba- och Imperiet-texterna, medan texterna från hans senaste skiva är väldigt melankoliska. Väldigt många av dessa handlar om den medelålders Thåström som tittar tillbaka på Ebba-perioden i sitt liv, från sin äldre horisont.

Många av de här låtarna (framför allt de äldre) har jag hört otaliga gånger och det var svårt att läsa texterna utan att höra låtarna i huvudet, så det gick rätt långsamt att läsa texterna.

En del av texterna framför allt från Ebba Grön är ganska svartsynta, men samtidigt också mycket starka. Här är utdrag ur ett par av dem:
Det enda som hörs å det enda som stör
å det enda som egentligen lever
I mitt nya hem i mitt nya liv
e det faktiskt hon som bestämmer

Hon e Moder Dator, allas vår mor
den nya tidens centrala punkt
Korrigerar ditt centrala system
så du passar in i tidens gång

För på avstjälpningscentralen
råder tystnad å full kontroll
På avstjälpningscentralen
spelar ingenting längre nån roll
Den nya tiden den kom ju så fort
Mitt liv fladdrar fort förbi på ett datakort

("Mental istid", 1979)

Det här är långt från den framtidsoptimistiska datorpop som Adolphson & Falk producerade, och som jag lyssnade på parallellt med att jag upptäckte Ebba Grön några år efter att de först kommit ut.

När Tommy va 16
så drog han till sjöss
Han packade säcken
sen var det tack å ajöss

[...]

När jag träffar Tommy
e han full som ett as
Han äter hos morsan
å lever på KAS

Han ser ut som minst 40
fast han e 25
Å han försöker va hurtig
när han frågar om en spänn

Nu e han nån som alla vet av
Vi tittar på honom när han drunknar i sitt hav

("Till havs", 1981)

Tommy som drunknar i sitt hav är en sorglig historia som alltid får mig att tänka på den snarlika berättelsen om Billy från Gyllene Tiders första EP.

Thåström: TXTR
Prisma, 2007
216 sidor
ISBN: 9789151848464

Köp boken från Bokus så får jag lite provision.
Läs mer om boken på bokrecension.se.

Andra bloggar om: , , , , , , ,
Technorati Technorati tags: , , , , , , ,

Inga kommentarer: