fredag, september 05, 2008

Storebror laddar om

FRA-lagen som gör det tillåtet för staten att avlyssna alla har varit på tapeten på sistone. Om den överlever speciellt länge återstår naturligtvis att se, men att en sådan lag ens kommer så långt som till beslut säger något om mentaliteten hos de beslutar om lagar.

Nu är det dags för nästa debatt av det här slaget. Via EU kommer ett annat krav på att trafikdata måste sparas hos tele- och internetoperatörer i halvannat år. Det innebär att information om vem du ringer eller mejlar och varifrån ska sparas och kunna lämnas ut till polis och myndigheter. Det här är övervakning på en nivå som Stasi bara kunde drömma om.

Tack vare FRA-debatten har nu till och med gammalmedia fått upp ögonen för den här sortens frågor om personlig integritet och övervakning. Det kan inte vara roligt för regeringen Reinfeldt som nu kläms mellan å ena sidan krav från EU att införa det här vansinnet och å andra sidan en folklig opinion som spänner över hela det politiska spektrat som säger nej till storebrorssamhället.

Man kan också notera att man vågar sig på att införa något sådant här för (relativt) nya medier som telefoni och internet. Jag har inte hört någon säga att man bör ha samma slags kontroll av den papperspost som alla vi potentiella kriminella skickar mellan oss helt utan övervakning. Om man skulle införa en teknikneutral lag så skulle Posten tvingas öppna alla brev som inte har avsändare på utsidan och sedan noggrannt hålla reda på vem som skickar post till vem. Så här långt sträcker sig dock inte ens lagstiftarnas självsäkerhet. Man vet att man skulle bli utskrattad och bortröstad fortare än kvickt om man försökte tumma på brevhemligheten. Men för den nya flugan internet går det för sig att föreslå exakt det. Det innebär exempelvis att den information som meddelandeskyddet är till för att skydda kan komma att spridas. I förlängningen innebär det naturligtvis att de som sitter inne med viktig information kommer att vara ännu mer tveksamma till att ge den till journalister om de tror att det kan vara till nackdel för dem själva.

Andra bloggar om: , , , , , , ,
Technorati Technorati tags: , , , , , , ,
intressant.se

Inga kommentarer: