tisdag, december 30, 2008

2008-116: Mats G. Larsson: Tre gälder i England

Tre gälder i England är den senaste i raden av böcker om vikingatiden av Mats G. Larsson. Om man har läst hans tidigare böcker så känner man igen sig i upplägget även den här gången. Han tar avstamp i något föremål eller företeelse och målar sedan upp en bild av orsaker till och effekter av detta så gott det går utifrån tillgängliga källor, vare sig det handlar om runstenar, isländska sagor, krönikor eller arkeologiska fynd.

Utgångspunkten i den här boken är två runstenar som stått vid den forna gården Borresta i Uppland. I dag är den ena runstenen försvunnen, men gamla teckningar av den finns. Texten på de båda stenarna är
Karse och ... de lät resa denna sten efter Ulf, sin fader. Gud och Guds moder hjälpe hans själ.

Men Ulf har i England tagit tre gälder. Det var den första som Toste gäldade. Sedan gäldade Torkel. Sedan gäldade Knut.


Genom att lägga pussel med källorna lyckas Larsson presentera en bild av vilka Toste, Torkel och Knut var, och läsaren får se hur dessa nordmäns härjningar uppfattades både av de isländska sagoberättarna (som stod på samma sida) som av de engelska krönikörer som drabbades av anfallen. Det visar sig att det inte alls är så stora skillnader på berättelserna som man skulle kunna tro, åtminstone inte vad det gäller rena faktauppgifter som vems armé som gick till angrepp var och liknande saker. De isländska berättelserna innehåller ofta mer av heroiska berättelser om hur själva striderna gick till som säkert inte är i detalj korrekta, men hur striderna i stort avlöpte är källorna överens om.

Gälderna som det talas om är lösensummor som den engelske kungen betalade till de rövande nordmännen för att de skulle sluta plundra England och åka hem. Det fungerade så långt som att härjarna åkte hem med en massa silver (och en hel del annat rövargods) i bagaget, men det förhindrade naturligtvis inte att ungefär samma personer kom tillbaka och överföll nya städer nästa år.

Mats G. Larsson är en bra berättare. Trots att hans texter innehåller en massa fakta så har man aldrig tråkigt medan man läser, och han är bra på att beskriva miljöer så att man får en bra bild av hur det såg ut för tusen år sedan när vikingarna plågade England. Hur det är med den vetenskapliga stringensen kan jag inte uttala mig om eftersom jag inte själv är så insatt i vikingatiden att jag kan hitta eventuella fel i texten. För en intresserad amatör gör texten i alla fall ett vederhäftigt intryck.

Mats G. Larsson: Tre gälder i England: I vikingars kölvatten över Nordsjön
Atlantis, 2008
227 sidor
ISBN: 9789173532747

Andra bloggar om: , , , , , ,
Technorati Technorati tags: , , , , , ,
intressant.se

Inga kommentarer: