tisdag, februari 24, 2009

2009-17: Barack Obama: Min far hade en dröm

Min far hade en dröm är Barack Obamas självbiografi men den är skriven redan 1995 när han var okänd för de flesta, framför allt på den här sidan Atlanten. Här finns inga spår av någon presidentkampanj.

Vad boken istället handlar om är Obamas uppväxt och sökande efter sin identitet. Boken börjar med att beskriva hans uppväxt som är en smula komplicerad. Han är född på Hawaii av en amerikansk mor och en kenyansk far. Föräldrarna skilde sig när han var två år gammal, och efter det träffade han bara sin far en gång till. Modern gifte senare om sig med en indonesier och familjen flyttade till Indonesien där Obama växte upp. När han kom upp i tioårsåldern skickades han tillbaka till Hawaii för att bo med sina morföräldrar och gå i skola där, eftersom det skulle ge en bättre utbildning. Under en del av studietiden bodde även modern på Hawaii, men hon flyttade senare tillbaka till Indonesien.

Obama var under den här perioden inte någon direkt mönsterelev, och han skriver öppet om hur han brukar både alkohol, marijuana och kokain. Detta är långt ifrån något nytt för amerikanska presidenter, men Obama är mycket mer öppen med det är jag sett någon annan vara tidigare. Han går trots allt vidare med studier i statsvetenskap och studerar både i Los Angeles och New York innan han får arbete som "community organizer" i Chicago.

Det här är en period då Obama har det motigt både personligt och professionellt. Många av hans försök att organisera kommer aldrig någon vart eftersom han blir motarbetad, och han kommer underfund med att det ibland beror på hudfärg, något som han hittills inte ägnat så mycket tankar. Efter det här jobbet började han studera på Harvard Law School, men det ägnas inte så många ord i boken. Det som istället tar upp utrymme under den här tiden är hur han allt mer börjar fundera på vem han är. Han söker efter sin familj och träffar för honom nya syskon.

En vändpunkt blir när han reser till Kenya och besöker den del av sin familj som bor där. Hans far är vid det här laget död, men många andra släktingar finns kvar och berättar om honom. Fadern tycks inte ha varit någon lätt person att ha att göra med, men han var också klämd mellan sin fars och stammens förväntningar och den vite mannens första inträde i trakten. Resultatet blev att han pendlade lite i framgång; han anpassade sig till de vita och tjänade ibland bra med pengar men han anseende hemma hos stammen var inte alltid så bra. När han befann sig på Hawaii och gifte sig med Obamas mor var det mot sin fars uttryckliga önskan (han hade redan en fru i Kenya), och familjesituationen blev med tiden rörig.

Det förekommer en hel del personer och släktförhållanden i den här boken och som extra komplikation hette Barack Obamas far Barack Obama, men trots det tycker jag att det oftast gick rätt bra att hålla reda på vem som var vem av sammanhanget.

Det förvånar inte att Obama har blivit politiker med en uppväxt som spänner över så många länder och kulturer. Han har för den delen också ett klart underdog-perspektiv; han verkar inte ha haft speciellt gott om pengar under stora delar av sitt liv. Det som går som en röd tråd genom senare delen är dock hans funderingar över sin blandade härkomst. Han pratar med många människor om relationerna mellan svarta och vita både nu och förr, i väst och i Afrika och försöker komma underfund med vem och vad han egentligen är.

Parallellt med det här resonerandet får man som icke-amerikansk läsare en och annan lektion i amerikansk sentida historia, för boken är skriven för inhemska läsare. Som tur är har översättaren varit rätt frikostig med förklarande fotnoter, så det är sällan man behöver känna sig frågande över vad det är som åsyftas. Jag tycker att det här var en både intressant och välskriven biografi över en person som vi garanterat kommer att få höra mer om i framtiden, men som också har en mer komplex bakgrund än de flesta av sina företrädare.

Barack Obama: Min far hade en dröm (Dreams From My Father)
Bonnier Pocket, 2008 (originalet 1995)
Översättning: Thomas Engström
456 sidor
ISBN: 978-91-0-012196-9

Andra bloggar om: , , , , ,
Technorati Technorati tags: , , , , ,
intressant.se

Inga kommentarer: