måndag, februari 16, 2009

Öppenhet på nätet och den personliga integriteten

I morse skrev jag om att Anders Björck avgått från sin ordförandepost i Försvarets underrättelsenämnd. Även Torgny Nordin har upptäckt detta, och publicerat en ovanligt ogenomtänkt kommentar:
Kritiken mot den nya FRA-lagen har dock varit befogad och har grundats i en genuin oro för den personliga integriteten. Visserligen har vi goda skäl att anta att kraftfulla signalspanings- och övervakningsnätverk i vår nära omgivning redan idag kan följa det allra mesta vi företar oss på elektronisk väg, men det förringar i sig inte kritiken.

Protesterna mot FRA-lagen har till stor del drivits av engagerade, bloggande ungdomar. Det råder inget tvivel om att deras röster haft stor betydelse. Ändå finns det tillfällen, som då jag lyssnade på [radioprogrammet] Naken på nätet, när det är svårt att inte tolka ilskan som rena krokodiltårar. För är det något som alltfler struntar i alltmer så är det just värnandet av den personliga integriteten.

I det mesta från personliga bloggar och Facebook till tidningarnas intimsidor och dagens bekännelselitteratur pågår ett ständigt vittnande och fullständigt blottläggande av det mesta som rimligen kan kallas integritet. Att lägga ut sitt liv på nätet är självklart för allt fler; många publicerar redan sina veckokalendrar. Och man frågar sig: när blir det självklara också obligatoriskt?

Fortsätter utvecklingen torde det inte finnas så värst mycket personlig integritet kvar att kränka. Fast det lär knappast hindra övervakarna.


Till att börja med ska jag konstatera att Nordin faktiskt verkar vara emot FRA-lagen, så vi är överens så långt. Men sedan kör han i diket, och det med besked. FRA-lagen handlar om att låta staten avlyssna allas elektroniska kommunikation, när som helst. Det finns ingen frivillighet från min sida om jag vill bli avlyssnad eller inte. Att "lägga ut sitt liv på nätet" är däremot frivilligt. Jag väljer själv vad jag vill lägga ut på min facebooksida. Jag väljer för den delen om det jag skriver där är sant eller inte.

Det är också värt att notera att det finns många som skrivit (på nätet och annorstädes) om att FRA-lagen inte är bra, bland annat för att den innebär att staten får avlyssna all min elektroniska kommunikation. Det finns också många som lägger ut information om sig på publika webbplatser. Man ska nog däremot vara försiktig med att utgå från att de här grupperna är desamma.

Man framför allt handlar det om frivillighet. Jag publicerar en hel del information på nätet, men det betyder inte att jag vill att staten ska få läsa allt jag skriver på nätet. En del av det jag skriver är privat, avsett för endast en eller ett fåtal mottagare. Denna information har staten inte med att göra, och det är min rättighet att avgöra vilken information som är publik och vilken som är privat som är viktig för den personliga integriteten.

Andra bloggar om: , , , ,
Technorati Technorati tags: , , , ,

2 kommentarer:

Åka sa...

Helt apropå: vad säger du om det här? Via

Hans Persson sa...

Det är säkert bra för forskningen, men det ser rätt tveksamt ut.