onsdag, juni 24, 2009

2009-40: Bruce Sterling: The Caryatids

Bruce Sterlings senaste bok heter The Caryatids och utspelar sig i ett 2060 där miljön förfallit nästan helt. Det talas mycket om miljön och vad som går att göra åt den, men man ser egentligen väldigt lite av den i boken. På det hela taget är det ett återkommande problem: det pratas mycket och händer lite.

Hela konceptet med nationalstater är i princip borta. Kvar finns Kina som kämpar för att överleva. Istället finns något slags löst sammanhållna organisationer som tagit över nationernas roll. Skillnaden är att de baserar sig på personer snarare än områden. Dispensation stammar naturligtvis från Los Angeles och ägnar sig åt underhållning och kapitalism. Som motpol finns de gröna Acquis som har en mera kollektivistisk organisation och som styr sina maskiner med direkta neurala interface (något som Dispensation inte befattar sig med).

Konflikten mellan dessa tre ligger i huvudsak i bakgrunden. De karyatider som nämns i titeln är kloner (sju från början, varav fyra lever) av ett kvinnligt geni som dragit sig tillbaka till en rymdstation.

Som av en kosmisk slump (eller, troligare, en narrativ nödvändighet) så tillhör en klon Dispensation, en Acquis, en Kina och en är fristående. Det ger naturligtvis Sterling möjlighet att presentera saker från insidan av alla tre samhällsalternativen, men jag tycker inte att det fungerar. Det är inte det att han skriver illa, men boken lyfter aldrig. Den är uppdelad i avdelningar som vart och ett utspelas i ett samhälle. Samhällena i sig är intressanta och egentligen skulle jag vilja se mer av dem. Problemet är att man i första hand får se personerna prata med varandra, istället för att interagera med världen. Det är också väldigt mäktiga människor vi har att göra med, så de slipper undan många av de problem normala människor skulle drabbats av i samma situationer. Det gör att boken känns lite opersonlig och tyvärr aldrig engagerar. Sterling är bra på att förutsäga framtiden så att den känns rimlig, men här har han misslyckats med att få mig att bry mig om handlingen och personerna i den här framtiden. Tyvärr räcker det inte med bara en bra framtid.

Bruce Sterling: The Caryatids
Del Rey, 2009
304 sidor
ISBN: 978-0-345-46062-2

Andra bloggar om: , , , , ,
Technorati Technorati tags: , , , , ,
intressant.se

Inga kommentarer: