fredag, oktober 02, 2009

2009-77: Martin Gellerstam, red.: SAOL och tidens flykt

I SAOL och tidens flykt presenteras ett antal artiklar om ordlistan SAOL och dess historia. Här presenteras exempelvis historien bakom hur ordlistan över huvud taget kom till och hur man resonerat när man gjort de olika upplagorna.

Spelet inom akademien när det gäller hur ordlistan ska förhålla sig till de olika språkreformer som skett under ordlistans livstid (slopandet av substantivens genus, avskaffandet av gammalstavning och slopandet av verbens pluralformer) presenteras också, och vi får en genomgång av hur ordlistan tagit emot låneord genom tiden (framför allt från franska och engelska, men även tyskt inflytande noteras).

De här historiska kapitlen är alla intressanta, men det är lite synd att de publiceras som separata artiklar av olika författare. Den presentationsformen ger onödigt mycket repetition av information från tidigare kapitel. Det hade varit bättre att låta varje författare skriva om det de kan bäst, men sedan gå igenom och integrera materialet till en mer sammanhållen text. Texten är fortfarande läsvärd, men den hade kunnat vara bättre.

I slutet av boken finns ett avsnitt om den interna databas som används för att bygga upp SAOL, samt den digitala utgåvan SAOL Plus. En del av det här avsnittet är också bitvis intressant, men en allt för stor del av kapitlet låter som en handbok till ett datorprogram, skriven av en allt för entusiastisk författare. Att sökresultat kommer nästan omedelbart (vilket påpekas åtskilliga gånger) framstår inte som något annat än självklart i Googleåldern.

Med detta sagt så är SAOL och tidens flykt klart läsvärd för den som är intresserad av språk.

Martin Gellerstam, red.: SAOL och tidens flykt: Några nedslag i ordlistans historia
Norstedts, 2009
181 sidor
ISBN: 978-91-1-302270-3

Andra bloggar om: , , , , , ,
Technorati Technorati tags: , , , , , ,
intressant.se

Inga kommentarer: