måndag, december 21, 2009

2009-114: Murasaki Shikibu: Dagbok

Även om den här boken kallas för dagbok så är den inte riktigt vad vi idag kallar för en dagbok. Den är inte uppdelad efter dag, och väldigt beskrivande. Vi skulle kanske snarare kalla den för krönika, fast det låter lite för stort på något sätt.

Det som beskrivs här är händelser i ett japanskt palats i början av 1000-talet. Murasaki var hovdam, och hon beskriver bland annat en prins födelse. Man får dock en väldig blandning av stort och smått; ibland beskrivs vilka dignitärer som är på plats för att visa respekt inför den nyfödde prinsen, i nästa stund berättas ingående vilka mönster olika andra hovdamer har på sina dräkter.

Murasaki befinner sig i närheten av makten, men samtidigt är det helt klart att hon inte har den själv. Hon står uppenbart på sidan av och tittar på det som händer, och tycks inte alltid ha klart för sig allt som sker. Andra gånger är hon mer intresserad av skönheten i den angränsande parken.

Den här texten ger en mycket intressant inblick i japanskt hovliv för tusen år sedan, men för en nutida läsare är det mycket som är dunkelt av vad som sker. För att råda bot på detta innehåller boken även frikostigt med noter som förklarar. Exakt vem som är släkt med vem brydde jag mig inte så noga om, men de historiska kommentarerna hade jag stort utbyte av.

Murasaki Shikibu: Dagbok (Murasaki Shikibu nikki)
Översättning: Vibeke Emond
Ellerströms, 2009 (originalet från början av 1000-talet)
166 sidor
ISBN: 978-91-7247-190-0

Andra bloggar om: , , , ,
Technorati Technorati tags: , , , ,
intressant.se