onsdag, december 02, 2009

2009-95: Steve Sem-Sandberg: Sökare i dödsskuggan

Sökare i dödsskuggan inleds i ett Europa av 2744, där världen har förändrats en hel del från hur den ser ut idag. Människor bor i gigantiska städer täckta av kupoler för att skydda dem från kylan utanför. Anledningen är att världen drabbats av en ny istid, så det går inte att vistas utomhus utan skyddsutrustning. I ett förord förklaras också att en ny istid är något som kan tänkas slå till relativt snabbt, och jag kommer ihåg att det under den här tiden inte var något tal om global uppvärmning, utan det var en ny istid man var rädd för.

Själva boken har dock förvånansvärt lite att göra med istiden. Den finns med som bakgrund men används egentligen inte. Huvudpersonen Ayac får reda på att han inte kan tillåtas få barn med sin partner, för kombinationen av deras arvsanlag kommer inte att ge någon lämplig avkomma. Som en effekt av det så får de inte heller fortsätta att leva ihop. Ayac vill inte fortsätta sitt liv som vore normalt i den här situationen utan väljer att försöka lämna samhället och ta sitt liv.

Problemet är att i den här världen så vakar staten nära över invånarna och ser till att de inte skadar sig. Här finns inget dödsstraff; i själva verket är döden en ynnest som man kan beviljas, och ett av de allvarligaste straff man kan få är att få sitt liv förlängt.

Det här är en ganska kort roman, och den gör inte några större ansträngningar att visa något av miljön i boken förutom det som läsaren så att säga måste veta för att förstå bokens premisser. Man får inte heller speciellt mycket karaktärsbeskrivningar utan det här är väl snarare att betrakta som en bok som vill utforska sin premiss; bitvis mer idéutforskning än roman. Eftersom den är så pass tunn så fungerar det, men jag hade gärna sett lite mer kött på benen om både huvudpersonen och världen.

Steve Sem-Sandberg: Sökare i dödsskuggan
Bokád, 1976
120 sidor
ISBN: 91-7368-006-0

Andra bloggar om: , , , , ,
Technorati Technorati tags: , , , , ,
intressant.se

Inga kommentarer: