måndag, oktober 11, 2010

2010-66: Cory Doctorow: Content

Content innehåller ett urval av de artiklar och kolumner som Cory Doctorow har publicerat på diverse ställen.

Enligt omslaget handlar det om "Technology, Creativity, Copyright, and the Future of the Future". I praktiken betyder det (som man kan ana om man vet något om Cory) att det handlar rätt mycket om upphovsrätt, internet och digitala rättigheter. Det är utan tvekan ämnen som räcker till för en hel bok, men eftersom det här är en samling artiklar som inte ursprungligen är tänkta som en bok så finns det en del överlapp mellan olika texter. Det är bra att inte läsa allt för stora bitar i taget, för att undvika repetition.

Cory är bra på att förklara saker så att det går att förstå även för den som inte är insatt i de tekniska detaljerna (tror jag, ska jag tillägga, för han skriver oftast om ämnen som jag är rimligt insatt i), samtidigt som han inte är tråkig för den som vet vad han pratar om. Han försöker ofta ta ett steg tillbaka och jämföra med något icke-tekniskt. Vad som kan vara ett problem är att han normalt sett skriver för en tämligen teknisk publik (även om den inte är insatt i just det han skriver om för stunden), och att texten ibland är onödigt fylld av jargong. Tidvis är han rätt sarkastisk mot vad han upplever som dumheter. Det går oftast hem men faller ibland platt.

Det man skulle kunna invända mot boken är att han hela tiden pekar på vad som går fel, vem som klantar sig och berättar om vilka hot han ser. Efter ett tags läsning känns det som om hela världen håller på att gå under.

Cory Doctorow: Content
Tachyon Publications, 2008
213 sidor
ISBN: 978-1-892391-81-0

Andra bloggar om: , , , , , , ,
Technorati Technorati tags: , , , , , , ,
intressant.se

Inga kommentarer: