onsdag, december 29, 2010

2010-99: Naturskyddsföreningen: Vem ska bort?

Utifrån frågan "vem ska bort?" som Brasse brukade ställa i "Fem myror är fler än fyra elefanter" diskuterar SNF i årets årsbok utrotning av arter och kringliggande problem.

En av de intressantaste artiklarna tyckte jag var den om vargarna. Den tittar både på Sverige och Yellowstones nationalpark i USA, båda två områden där vargen har varit utrotad och senare återkommit och undersöker vilka effekter det har haft på den övriga faunan och floran. Det finns inte tillräckligt mycket data för att uttala sig säkert, men man kan i alla fall se att det finns vinnare och förlorare med att vargen återkommer. Vissa arter som hjortar i Yellowstone och älgar i Sverige går tillbaka eftersom vargen äter dem, men å andra sidan har de tidigare funnits i extremt höga koncentrationer. Arter som lever av as får ett uppsving eftersom vargen lämnar rester efter sig.

Andra artiklar handlar om exempelvis hur många arter kan hitta sina biotoper på oväntade ställen som banvallar eller kraftledningsgator eller hur till synes obskyra arter kan bidra med kunskap som kan bli mediciner eller annat.

Naturskyddsföreningen: Vem ska bort?
SNF, 2010
168 sidor
ISBN: 978-91-558-0039-0

Andra bloggar om: , , , ,
Technorati Technorati tags: , , , ,
intressant.se

Inga kommentarer: