onsdag, juni 08, 2011

2011-45: Fredrik Härén: De icke synliga

I De icke synliga postulerar Fredrik Härén att det finns osynliga människor som lever mitt ibland oss vanliga människor, och de är förklaringen till en del fenomen i vår värld även om vi inte kan se dem. Exempelvis kan barn se dem, och det förklarar varför många barn har "låtsasvänner" när de är små. När de blir äldre tappar de förmågan att se de ickesynliga, men när de är små ser de verkligen människor (eller, för att använda bokens termer, yangyang) som vuxna inte kan se.

Alexandra studerar för att bli journalist (efter att ha misslyckats med sina medicinstudier till föräldrarnas besvikelse; fadern är en världskänd läkare). Som ett uppsatsämne väljer hon att skriva om barns föreställningar om låtsasvänner, och intervjuar ett antal barn. Det visar sig att deras uppgifter är mystiskt samstämmiga, och dessutom rent av hotfulla. Av en av dem får hon en teckning som visar hur låtsasvännerna ser ut. Alexandra jobbar också extra på ett mentalsjukhus, och där träffar hon på en man som ritar bilder av ett folk som ser precis likadant ut som på flickans bild. Hon blir naturligtvis intresserad och börjar gräva mer i frågan.

Boken följer i huvudsak Alexandra, men hennes kapitel alternerar med kortare kapitel skrivna från de ickesynligas sida. För ovanlighetens skull finns det ingen som helst risk att missa vilken sorts kapitel man just för stunden läser, för de ickesynligas kapitel är tryckta på grå sidor medan Alexandras kapitel är på vanliga vita sidor.

Jag ska inte avslöja hur allt hänger ihop, men jag kan i alla fall säga att de ickesynliga håller de synliga under noggrann bevakning. Då och då får en synlig (en yinyin, med yangyangs termer) reda på att yangyang finns och inte sällan leder det till att de börjar berätta för alla och envar om dem, och det uppskattar yangyang inte alls. De håller uppsikt över alla yinyin som vet att de existerar (som Alexandra) och gör sitt bästa för att misskreditera dem eller rent av sätta dem ur spel helt.

Jag måste säga att den här boken var en positiv överraskning. Jag visste ingenting om den när jag började läsa men drogs snabbt in i berättelsen. Den är flyhänt skriven och lyckas presentera en hel del bakgrundsinformation utan allt för mycket infodumpande, och alternerandet mellan Alexandras berättelse och småbitar om yangyang gör att man inte så lätt fastnar i en läsning som gör yangyang till onda; här finns två sidor som må vara oförenliga, men ingen är uppenbart fel.

Fredrik Härén: De icke synliga
Forum, 2011
316 sidor
ISBN: 978-91-37-13596-0

Andra bloggar om: , , , , , ,
Technorati Technorati tags: , , , , , ,
intressant.se

1 kommentar:

Emmas Bokhylla sa...

Den later onekligen ratt lockande, maste jag saga