lördag, januari 14, 2012

2012-1: Walter Isaacson: Steve Jobs - en biografi

Tekniskt sett är det här som titeln antyder en biografi om Steve Jobs men eftersom det inte alltid är helt lätt att skilja på personen Steve Jobs och företaget Apple Computer så får man även en historik över det senare (om än inte lika ingående under den period när Jobs inte var chef där).

Man får väldigt snart klart för sig att Jobs var en person med mycket starka åsikter och ett starkt driv att förverkliga dem. Det som gjorde honom unik, åtminstone i ett tidigt Silicon Valley befolkat av ärkenördar som Bill Gates och Steve Wozniak, var att han inte bara var tekniker (om än inte lika ut i fingerspetsarna som de ovannämnda) utan även humanist. Han var besatt av design och funktion och kunde lägga hela sin maniska energi på att få hörnen på en bildskärm tillverkade med exakt rätt runding eller se till att skruvarna som höll ihop datorn hade precis rätt huvudform.

Vad som var exakt rätt kunde plötsligt ändras, och då tvingades en ny design fram med alla ändringar i den underliggande konstruktionen som det medförde. Att det tar längre tid och kostar mer på det sättet är självklart, men det ger också möjlighet att få produkter som är mycket mer genomarbetade. Jobs och därmed Apple har ofta gått tvärs emot resten av datorbranschen genom att bry sig om design och att inte alltid tycka att fler funktioner alltid är bättre. För Jobs (som var intresserad av zenbuddhism) så var det "less is more" som gällde som designfilosofi.

Jobs envishet när det gäller att få fram exakt rätt design och konstruktion är naturligtvis bra för produkten, men det kan vara mindre bra för ekonomin i företaget eftersom han inte tog någon hänsyn till att hålla ramarna för pengar eller tid. För att göra det hela än mer komplicerat så hade han även egenheten att alltid säga vad han tyckte ("det här är skitkass") vilket fick mer än en av hans anställda att gå upp i limningen. I själva verket så var Jobs känd för att dela upp folk i skitstövlar och gurus och behandla dem därefter. Dock kunde samma person gå från den ena av hans kategorier till den andra på en timme, för att sedan senare gå tillbaka igen.

Den här totala kompromisslösheten genomsyrade hela hans tillvaro. Författaren talar om hans "förvrängningsfält"; hans egenskap att kunna övertyga vem som helst om vad som helst, oavsett om det var möjligt eller rimligt, helt enkelt genom att totalt bortse från fakta som inte passade honom. Det intressanta är att tekniken (som även fungerade på honom själv) inte sällan fick folk att uppnå mål som de inte i sin vildaste fantasi trodde var möjliga. Tyvärr ledde det också till saker som att han bortsåg från fakta om sin egen cancer, och därmed vägrade behandling ett bra tag. Hans relation till familjen var även den komplicerad eftersom han ibland helt kunde agera som om de inte fanns.

Jag gillade den här boken skarpt. Den ger en insikt i den komplicerade personen Steve Jobs, men lyfter även fram hans bidrag till datorbranschen och flera andra branscher. Boken kallar honom revolutionerade inom inte mindre än sex affärsområden: persondatorer (Macintosh med sitt grafiska gränssnitt och sin användarvänlighet), animerad film (Pixar), musik (Ipod), telefoner (Iphone med pekskärm), pekdatorer (Ipad) och digital publicering (Itunes som säljer digital musik, film, böcker, etc ur en enhetlig katalog).

Jobs kämpade konstant för att ha kontroll över hela processen, från hårdvarudesignen till mjukvaran till affären som säljer den till tjänsterna som användaren interagerar med. Det ger möjlighet till en mer integrerad upplevelse, men det kan å andra sidan fungera som en censur som stänger ute applikationer som inte passar in i mallen, tillverkare som vill göra alternativ hårdvara för att köra Macintosh-systemet och diverse andra tredjepartskonstruktioner. De flesta andra företag i datorbranschen (med Microsoft och Google i spetsen) har valt den omvända filosofin att öppna sig för massor av alternativa konkurrerande varianter. Jobs ville att Apple skulle vara en helhetslösning, och lyckades nå det målet. Om det är bra eller dåligt är upp till användaren, men oavsett vilket är det en imponerande genomförd vision.

Walter Isaacson: Steve Jobs - en biografi (Steve Jobs)
Översättning: Thomas Engström & Roland Poirier Martinsson
Albert Bonniers förlag, 2011 (originalet 2011)
666 sidor
ISBN: 978-91-0-012708-4

Andra bloggar om: , , , , ,
Technorati Technorati tags: , , , , ,
intressant.se

Inga kommentarer: