måndag, april 02, 2012

2012-10: Brian Power: Den siste kejsaren av Kina

Det här är boken som ligger som grund till filmen Den siste kejsaren, och det hela handlar om kinas siste kejsare Pu Yi, en person som hade ett tämligen omväxlande liv helt i linje med Kinas turbulenta 1900-tal. Via intrigerande från kejsarinnan blir Pu Yi insatt som nästa person att bli kejsare vid bara några års ålder trots att det egentligen fanns andra som stod i tur. Han hinner sedan sitta på tronen i ett fåtal år innan han tvingas abdikera, och detta är något som kommer att gå som en röd tråd genom hans liv. Han blir nämligen återinsatt och borttvingad från makten på olika sätt och över olika delar av riket flera gånger.

Det ska väl dock sägas att han egentligen aldrig har någon makt att tala om. När han först är kejsare har kejsardömet fortfarande en del makt men då är Pu Yi bara några år (han tillträder som kejsare vid tre års ålder) och det är då naturligtvis diverse rådgivare som hanterar riket. Senare blir han kejsare över Manchuriet, men detta är bara en marionettroll som japanerna sätter in för att se bättre ut och hans makt är obefintlig. Han sitter snarare i husarrest. Han hinner senare både bli tillfångatagen av ryska trupper och satt i kinesiskt arbetsläger som krigsförbrytare innan han slutar sitt liv som statstjänsteman.

Det här är naturligtvis ett intressant människoöde, men det är lätt att undra hur mycket av den här skildringen som egentligen är fakta och hur mycket som är fiktion. Författaren säger redan från start att han arbetar inom den kinesiska sagotraditionen som gärna bygger på med saga där det inte finns någon verklighet att ta av.
När man berättar historien om en människas liv måste man berätta sanningen. Att berätta sanningen innebär emellertid inte enbart att visa respekt för historiska fakta. Bortom väven av datum, årtal och andra fakta finns inlevelsens sanning. Om jag har lyckats att på ett sanningsenligt sätt återberätta några av de scener i Pu Yis liv som jag bevittnat med fantasins hjälp, så är det Kinas kringvandrande sagoberättare som jag har att tacka härför.
Som alltid med biografier så är det svårt att veta hur mycket som är sanning och hur mycket som är fiktion.

Vad jag däremot kan konstatera när jag läser den här boken är att det finns stora delar av Kinas historia som jag har väldigt dålig koll på. Den här boken behandlar inte den i någon större utsträckning mer än i bisatser, men det känns om att jag gärna skulle lära mig lite mer om den. Jag skulle vilja veta lite mer om den värld som Pu Yi och hela det kinesiska samhället egentligen utvecklats ur.

Brian Power: Den siste kejsaren av Kina (The Puppet Emperor)
Översättning: Per Nyqvist
Forum, 1988 (originalet 1986)
278 sidor
ISBN: 91-37-09406-8

Andra bloggar om: , , , , , ,
Technorati Technorati tags: , , , , , ,
intressant.se

1 kommentar:

Lena o Tommy sa...

Vi har sett filmen och nu blev jag faktiskt väldigt sugen att läsa boken också!