måndag, september 16, 2013

2013-32: Péter Nádas: Egen död

Egen död handlar om en man som får en hjärtinfarkt och boken är en mycket detaljerad redogörelse av vad han upplever så som han själv upplever det; en blandning mellan rena sensoriska redogörelser, beskrivningar av vad som händer runt omkring honom med sjukhuspersonal som kämpar för att hålla honom vid liv och reminiscenser över tidigare händelser, allt i en blandning av högt och lågt, angeläget och perifert.

Allt i boken händer på bara några minuter. Det är ingen tjock bok och många av sidorna innehåller bara en mening eller två, men hur fort man än läser så kommer konsumtionen av texten att ta upp längre tid än den period som beskrivs är lång - en rätt ovanlig egenskap hos en bok.

Det finns en del att fundera över i texten men det är aldrig en tung bok att ta sig igenom. Prosamässigt är den väldigt klar och lätt att ta sig igenom, men man känner ibland i alla fall att man vill stanna till och fundera lite.

Péter Nádas: Egen död (Saját halál)
Översättning: Ervin Rosenberg
Rámus, 2009 (originalet 2002)
126 sidor
ISBN: 978-91-977074-7-3

Inga kommentarer: