måndag, november 04, 2013

2013-38: Tord Jöran Hallberg: IT-gryning

Jag kommer inte längre ihåg exakt vilken kurs det handlade om, men när jag studerade på LiTH hade vi kurslitteratur i någon av datorkurserna skriven av Tord Jöran Hallberg. Det här är (trots att den publicerats av Studentlitteratur) inte någon lärobok utan en historisk överblick över Sveriges karriär som datorproducerande nation, från de första pionjärerna på 1840-talet och sedan fram till slutet på 1960-talet.

Historien börjar med far och son Scheutz som konstruerar en differensmaskin i stil med den Charles Babbage blivit känd för, med skillnaden att de faktiskt också lyckades bygga sin. Den ledde dock inte till någon omedelbar revolution. Efter detta tillverkas diverse räknemaskiner och hålkortsprylar innan datorskapandet tar fart mer på allvar med BARK (Binär Automatisk ReläKalkylator) och dess efterföljare BESK (Binär Elektronisk SekvensKalkylator).

På den här tiden var datorer något man byggde styckvis och vidareutvecklade mellan varje exemplar. Längre fram kom datorerna Alwac och Wegematic, bägge byggda av Axel Wenner-Grens företag och serieproducerade, om än inte i speciellt många exemplar. IBM var en utländsk konkurrent att räkna med men det fanns även andra producenter i Sverige, som Facit och Saab.

Saab är en mycket större spelare i den svenska datorhistorien än man skulle kunna tro från dagens horisont. Först producerade man stordatorer i form av D2 och D21 i enstaka exemplar för att framemot 1970-talet ha migrerat till minidatorer som producerades i tusentals exemplar. Förutom detta gjorde man även diverse mindre kända projekt som exempelvis datorn i stridsplanet Viggen. Facit producerade även de datorer men tjänade även mycket pengar på att tillverka kringutrustning till andra tillverkares datorer.

Den här boken handlar i första hand om datorerna och deras tillkomsthistoria, och i någon mån om personerna som konstruerade dem. Det är dock inte i första hand någon personbiografi (vilket kanske är tur eftersom det var massor av människor involverade i de projekten) utan det är utvecklingslinjerna i datorutvecklingen som styr berättandet. Ett visst mått av industrihistoria får man sig också till livs, men tekniken ges större utrymme än ekonomin.

För den som är intresserad så har varje kapitel dessutom gott om fotnoter och referenser för vidare läsning. Texten blandas också upp med foton, dels på personerna som byggde de här tidiga datorerna och dels på själva datorerna, oftast ur samtida reklambroschyrer.

Tord Jöran Hallberg: IT-gryning
Studentlitteratur, 2007
395 sidor
ISBN: 978-91-44-03501-7

Inga kommentarer: