torsdag, januari 02, 2014

2013-47: Göran Rosenberg: Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz

Ett kort uppehåll på vägen till Auschwitz är sonen Göran Rosenbergs berättelse om hans fars resa från hemmet i Polen via koncentrationslägren Auschwitz och Wöbbelin och vidare till Sverige där han så småningom slår sig ner i Södertälje. Modern har gjort en liknande resa men kom till Sverige i ett senare skede och även om hon inte på något sätt saknas i boken så är det inte heller hennes berättelse.

Vid en första anblick ser det i mångt och mycket ut som en biografi om fadern, men det är blir även en mer generell bok om hur judarna hade det kanske inte i första hand i koncentrationslägren under andra världskriget i sig självt utan framför allt hur de hade det efteråt när kriget var slut och de skulle försöka bygga upp ett fungerande liv i ett land de inte visste mycket om. Jag misstänker att det fanns ett visst mått av vardagsrasism att konfronteras med men det är inget som ges något större utrymme i boken; här handlar det mer om hur det rent mentalt är svårt att anpassa sig till en ny vardagsmiljö efter att ha genomlevt koncentrationslägrens helvete. Även om fadern får vänner och ett jobb han är bra på så mår han inte bra; i själva verket allt sämre.

Det här är också en bok om Rosenbergs egen uppväxt. Han har aldrig vetat om något annat än Sverige men samtidigt är hans familjerötter alla från Polen med allt vad det betyder av traditioner, språk och annat (förutom det mentala bagage som föräldrarnas upplevelser under kriget blir). Hans uppväxt blir en balansgång mellan att ta till sig sin egen kultur och att anpassa sig till den han har runt sig utanför hemmet utan att förkasta någon av dem men också antagligen utan att helt känna sig hemma i någon av dem.

Formatet där boken hela tiden är skriven till fadern och hela tiden tilltalar honom med "du reser..." och så vidare kändes till en början lite udda, men det fungerar när man väl vant sig lite.

Göran Rosenberg: Ett kort uppehåll på vägen från Auschwitz
Albert Bonniers Förlag, 2012
223 sidor
epub
ISBN: 978-91-43-51219-9

1 kommentar:

Anonym sa...

Även om det här inte i första hand är en bok om koncentrationslägren, är det en av de starkaste skildringar jag läst om livet i dessa./GP