måndag, januari 20, 2014

2013-50: Naturskyddsföreningen: Jorden vi äter

Årets årsbok från Naturskyddsföreningen handlar om matproduktion och hur väldigt olika den ser ut i olika delar av världen. Stordriftsböndererna i den amerikanska mellanvästern och husbehovsodlarna i Afrika har väldigt lite gemensamt med varandra.

Den förste odlar en sak och optimerar allt för att få ut så mycket som möjligt av just den grödan för att kunna få ut så mycket som möjligt till avsalu och köper sedan vad han behöver själv. Småbonden odlar massor med olika saker på ett sätt som kanske inte ger optimal avkastning för varje enskild gröda, men å andra sidan klarar han sig också utan konstgödning och andra dyra insatser eftersom han istället använder växelbruk och även kanske blandar odlandet med några djur som inte bara ger mjölk och kött utan även gödsel. De här odlingarna ger inte så mycket pengar från försäljning, men å andra sidan ger de också en mycket större del av vad odlaren behöver.

Det fanns en del intressant i den här årgången men på det hela taget får jag nog säga att den var tråkigare än genomsnittet, tyvärr.

Naturskyddsföreningen: Jorden vi äter (årsbok 2013)
Naturskyddsföreningen, 2013
176 sidor
ISBN: 978-91-558-0087-1

Inga kommentarer: