Därför är det viktigt att gå en vattenskoterkurs

Att kunna manövrera vattenskotern är viktigt innan du beger dig ut och kör. När du ska ut på sjön är det viktigt att du är påläst om sjövett och vet hur du ska hantera olika situationer. Att gå en vattenskoterutbildning är väldigt bra om du vill lära dig allt nödvändigt kring vattenskoterkörning.

Att köra vattenskoter är något som ger både frihetskänsla och fartkickar. Men om du inte vet hur du hanterar en vattenskoter kan det snabbt bli farligt. För att minska risken för att det ska hända en olycka kan det vara en bra idé att gå en vattenskoterutbildning för att vara helt införstådd i vad det innebär att köra vattenskoter. Från våren 2022 kommer det även vara krav på förarbevis för att få köra vattenskoter. Det kan vara bra att redan nu boka in din vattenskoterutbildning för att säkra att du kan köra nästa säsong.

Innehåll vattenskoterutbildning:

  • Tillämpa sjövägsregler
  • Sjövett och förhållningssätt
  • Navigera på sjön
  • Metoder att kunna tillkalla hjälp
  • Riskerna med vattenskoterkörning
  • Vattenskoterns påverkan på miljön
  • Risker och hastigheter
  • Navigering av vattenskoter på ett säker sätt
  • Agera med sjövett

En vattenskoter kan gå snabbt

Vattenskotrarna började komma under åttiotalet och den senaste tiden blivit väldigt populärt. En vattenskoter styrs av jetstrålen och den kan snurra runt sin egen axel. En vattenskoter för fritidsbruk kan ha upp till 250 hästkrafter vilket innebär en toppfart på 70-80 knop vilket motsvarar 130-150 kilometer i timmen. Om du trillar av en vattenskoter i hög fart kan du slå dig rejält. Om du ska köra fort med en vattenskoter är det viktigt att köra ansvarsfullt och tänka både på dig och andra. När du ska köra vattenskoter är det en hel del att hålla reda på och veta om. Innan du beger dig ut är det bra att ha koll på hastighetsbegränsningar på sjön, kunna läsa ett sjökort, hitta rätt farleder och veta vad strandskyddet innebär. Se till att du är påläst och vet vad som gäller.

Säker körning

Att ha rätt utrustning är a och o på en vattenskoter. När du ska köra vattenskoter är flytväst ett måste och att ha hjälm är också bra. Att ha en torrdräkt eller våtdräkt kan vara en fördel, om du skulle ramla med en sådan på skyddar den kroppen. Tänk på att alltid ha med dig mobiltelefonen i ett vattentätt fodral för att kunna tillkalla hjälp om det skulle behövas. Eftersom bromssträckan är 60-80 meter är det viktigt att tänka på att anpassa farten. Om du har en passagerare ska du tänka på att vattenskotern kan bete sig annorlunda. Den har lättare att slå runt om det är fler än föraren på och den som åker bakom har generellt svårare att parera vad som händer under färden. Passageraren är alltid mer utsatt än föraren.

En vattenskoter räknas som en fritidsbåt och du får bara köra på farleder och där Länsstyrelsen har beslutat om undantag. Oavsett om du kör båt eller vattenskoter är du alltid skyldig att följa reglerna i miljöbalken och sjölagen som säger att du ska kunna köra säkert och inte påverka andra människor eller miljön.