Så kan en bostadsjurist hjälpa dig

Om du har hamnat i någon typ av juridisk svårighet som har att göra med ditt boende så kan du vända dig till en bostadsjurist. De hjälper dig med allt från små till stora frågor om samarbeten med hantverkare, kostnadsfrågor med mera. Läs mer i artikeln nedan.

Vad gör en bostadsjurist? Enkelt uttryckt är en bostadsjurist någon som kan hjälpa dig med alla tänkbara juridiska frågor som har med ditt boende att göra. Det gäller om du ska köpa boende, om du hyr och allt däremellan. Det är inte alltid som boendesituationen är konfliktfri. Konflikter kan uppstå kring allt från renoveringar till sophantering.

Bostadsjurister hjälper dig med juridiska frågor kring ditt boende

Har du genomfört någon form av renovering där resultatet inte blev vad du rimligtvis skulle kunnat förvänta dig? Eller hamnat i någon form av tvist med din hyresvärd? Har du ringt till störningsjouren bara för att senare få en faktura från din fastighetsägare? Det är bara några exempel på situationer du kan hamna i relaterat till ditt boende och som en bostadsjurist har expertis för att hjälpa till med.

Några olika tjänster en bostadsjurist kan hjälpa dig med

• Köp av lägenhet
• Fel i bostadsrätt
• Tvister med hantverkare
• Hyres- och underhållsfrågor
Bostadsjurister kan också hjälpa till med frågor som rör uthyrning i andra hand. Oavsett om du är den som hyr ut eller den som hyr. Hur mycket är det till exempel rimligt att du som hyresgäst betalar extra om du hyr en möblerad hyresrätt? Hur länge går det att hyra ut en hyresrätt till någon annan?

Tydliga avtal underlättar

Hur kan du på bästa sätt förebygga tvister? Ett inte alls ovanligt problem till exempel i samband med tvister med hantverkare är att det saknas skriftliga underlag. Detta kan beröra allt från kostnaden till hur arbetet skulle utföras. Det går såklart inte att helt försäkra sig från att tråkigheter inträffar, men i det fall de gör det underlättar det mycket om en eventuell bostadsjurist har någonting att utgå ifrån när din talan ska föras. Om du till exempel anlitar ett byggföretag för att renovera ditt badrum är det därför bra om allt finns specificerat skriftligt så noggrant som möjligt innan arbetet startar.